เรื่องราวความสำเร็จ

Wallerthailand
 Waller Thailand

“Sellsuki ช่วยลดปัญหา ข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนได้ค่อนข้างเยอะ ทำให้สามารถเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและตัว Database ครบถ้วนได้ทุกเดือนเลยครับ”

Spring Green Evolution

“ถ้าระบบไม่ดี วันๆหนึ่งเวลาเราก็หมดแล้ว ไม่มีเวลาไปพัฒนาธุรกิจ ไม่มีเวลาไปคิดอะไรใหม่ๆ ซึ่งระบบ Sellsuki เป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์มากครับ”